back
Boekenkast Glasgow is een boekenuitleen-initiatief voor Nederlandstaligen, wonend in Schotland, om te kunnen lezen in de Nederlandse taal. Er is geen contributie, uitwisseling is op basis van vertrouwen. Iedereen die meedoet stelt de eigen boeken ter beschikking voor de uitleen (ongeacht hoeveelheid). De verschillende ‘boekenkasten’ met titels worden in deze zine afgedrukt en zijn ook online te vinden op: publiclibraryof.net/boekenkast_glasgow. Deelnemers zijn te bereiken via email voor een uitleenafspraak.

De nadruk van het initiatief ligt op Nederlandse en naar het Nederlands vertaalde fictie maar andere genres zijn ook welkom! Iedere persoonlijke collectie heeft zijn eigen interessegebied en is daardoor uniek.

Open voor iedereen die van lezen houdt in de Nederlandse taal!
Wil je meedoen?
mail: evaolthof@gmail.com
BOEKENKAST EVA
klik hier voor alle titels
BOEKENKAST ANNE FLEUR
klik hier voor alle titels
BOEKENKAST FLOORTJE
klik hier voor alle titels
Boekenkast Glasgow (Boekenkast means bookshelf in Dutch) is a book lending initiative for Dutch speakers, living in Scotland, to be able to read in the Dutch language. There is no fee, exchange is based on trust. Everyone who participates makes their own books available for lending (regardless of quantity). The various 'bookshelfs' with titles are printed in a zine and can also be found online at: publiclibraryof.net/boekenkast_glasgow. Participants can be reached via email for a loan appointment.

The emphasis of the initiative is on fiction written in or translated to Dutch, but other genres are also welcome! Each personal collection has its own area of interest and is therefore unique.

Open to anyone who enjoys reading in the Dutch language!
Do you want to join?
email: evaolthof@gmail.com